كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
رشد GDP بر حسب اقلام هزینه ای
رشد GDP بر حسب اقلام هزینه ای
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور رشد فصلی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه‌ای رشد فصلی GDP بر حسب اقلام هزینه‌ای در سال‌های ۹۱-۹۳ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه‌ای در سال‌های ۹۱-۹۳ (درصد)
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
امتیاز دهی