معرفی دفتر
دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی» با ابلاغیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص اصلاحیه چارت وزارت امور اقتصادی و دارایی در 26مورخ اردیبهشت ماه  سال  1391 با  8 گروه تخصصی «طراحی و کاربرد مدل‌های مبتنی بر پایه اقتصاد کلان»، «طراحی و کاربرد مدل‌های مبتنی بر پایه اقتصاد خرد»، « طراحی و کاربرد مدل‌های اقتصادی مبتنی بر روش های ریاضی»، «گروه مطالعات اقتصاد کلان و برنامه‌های توسعه»، «تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای»، «شناسایی و تحلیل نیازمندی‌های ذینفعان اطلاعات اقتصادی»، «مدیریت و کاربری سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی» و «استانداردسازی، نظارت و ساماندهی تبادل اطلاعات اقتصادی» در چارت معاونت امور اقتصادی ایجاد شد.

ضرورت ایجاد

از مهمترین ملاحظاتی که نظام برنامه ریزی کشور در عرصه اقتصادی و به تبع آن کارکردهای مورد انتظار از وزارت امور اقتصادی و دارایی را در عرصه سیاست گذاری اقتصادی با محدودیت جدی مواجه می‌نمود فقدان مدل سازی اقتصادی و برنامه ریزی بر مبنای طراحی و خروجی این مدل‌ها بود. از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه حوزه گسترده عملکردی و سازمانهای زیر مجموعه خود که بررسی وضعیت سیستم‌های اطلاعات اقتصادی در وزارت متبوع، نمایانگر آنست که فقدان اطلاعات اقتصادی یکپارچه در ابعاد مختلف، تحقق رویکرد برنامه ریزی اقتصادی را دچار مشکل نموده است. این در شرایطی است که طی دهه‌های اخیر با توجه به ارتقای  نرم افزاری و سخت افزاری، استفاده از ابزار کمی و  مدلسازی در علم اقتصاد از پیشرفت بسزایی برخوردار بوده است. لذا با توجه به حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و نقشی که بعنوان سیاستگذار و هماهنگ کننده سیاست‌های اقتصادی کشور برعهده دارد در راستای ضرورت بر طرف نمودن محدودیت های مذکور و لزوم مطالعات کارشناسی با استفاده از تحلیل های سیاستی و شبیه سازی اقتصاد کشور در قالب مدلهای کمی با استفاده از دانش روز، ایجاد مرکزی برای طراحی مدل‌هایی متناسب با شرایط اقتصاد ایران و همچنین بستر سازی مناسب و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات برای تعامل و استفاده بهینه از داده‌ها و منابع اطلاعاتی، دفتر مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی با هدف انجام مطالعات و تحقیقات نظری و کاربردی در زمینه طراحی و کاربرد مدل های اقتصادی در کشور، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اقتصادی و همچنین طراحی و استقرار سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی،  توسعه فعالیت‌ها در واحدهای تابعه استانی، فعالیت خود را از  سال 1389 آغاز نمود.

نمودار سازمانی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی

اعضای دفتر

مدیریت

مدیرکل: عمادالدین سخایی
معاونین: زینت گلی، ابراهیم صیامی

کارشناسان

زهرا احمدوند
هادی اکبری
مهدی امیری
عباس باقر کلانتری
مرضیه بیات
معصومه پورجعفری
فاطمه رستمی
گل روز رمضان‌زاده
نوشین شکری
منیژه ضیائی فر
مجتبی طاهری
اقبال عباسی
فاطمه فهیمی فر
زهرا قیومی
مهدی کرمی
الهام محسنی
مهدی نوری
سمیرا واحدیان
محمد جواد یارمحمدی

حوزه فعالیتهای دفتر

فعالیت های این دفتر به چهار حوزه کارکردی اصلی تقسیم می‌شود:

مدلسازی و اقتصاد کلان

 • طراحی مدل‌های کمی در راستای ایفاى وظایف حاکمیتى (سیاست‌گذارى، هدایت و نظارت)
 • برنامه‌ریزی بر مبنای طراحی و خروجی مدل‌های کمی و ارائه تحلیل‌های سیاستی و شبیه سازی‌ها جهت پیش بینی روند آتی شاخص های اقتصادی بالاخص در حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 • توسعه ابزارهای کمی در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی به منظور کاهش خطرپذیرى‌هاى کلان اقتصادى.
 • بررسی و تحلیل گزینه‌های مختلف سیاستگذاری اقتصادی و پیشنهاد راهبردی مناسب
 • مطالعات راهبردی در حوزه های کلان اقتصادی
 • آسیب‌شناسی و پایش عملکرد شاخص های کلان اقتصادی

مدیریت اطلاعات اقتصادی

 • یکپارچگی و استانداردسازی سامانه‌ها، نرم‌افزارهای عمومی و اختصاصی و پایگاه‌های دادۀ ملی برای تعامل و استفادۀ بهینه از منابع اطلاعاتی.
 • فراهم نمودن امکان پایش به‌هنگام شاخص‌ها و متغیرهای کلان و کلیدی اقتصاد به‌منظور تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات صحیح توسط مدیران ارشد سازمان.
 • ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
 • ساماندهی آمارهای ثبتی در سطح وزارت متبوع
 • بستر سازی مناسب با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء سطح بهره‌وری ملی و بخشی

برنامه ریزی ملی و منطقه ای

 • ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه پنجساله در حوزه عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • همکاری در تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد وزارتخانه و سازمانهای وابسته و تابعه
 • ارزیابی و پیگیری های مرتبط با سند آمایش سرزمین
 • مطالعه و تحقیق در مورد برنامه توسعه مناطق کشور با رویکرد توسعه متوازن منطقه ای و محرومیت زدایی
 • پیگیری برنامه ملی آمار در حوزه عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی

توسعه فعالیت‌ها در واحدهای تابعه استانی

 • ارتقاء جایگاه معاونت‌های اقتصادی استانی در سطح تصمیم گیری و تصمیم سازی منطقه‌ای
 • تمرکززدایی در بخش تحقیقات اقتصادی
 • تقویت امر تحقیقات در سطح سازمان‌های استانی و منطقه ای
 • تدوین گزارش عملکرد اقتصادی استان‌ها