اینفوگرافی‌های اقتصادی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اینفوگرافینفت؛ نگاهی به وضعیت بازار جهانی - خرداد ۹۶


اینفوگرافینفت؛ نگاهی به وضعیت بازار جهانی - اردیبهشت 96


اینفوگرافیتورم؛ بررسی روند گذشته و پیش‌بینی برای بهار ۹۶


اینفوگرافینفت؛ نگاهی به وضعیت بازار جهانی - فروردین 96


اینفوگرافینفت؛ نگاهی به وضعیت بازار جهانی - اسفند 95

اینفوگرافی حاضر به بررسی وضعیت بازار جهانی نفت تا اسفند 1395 می‌پردازد.

بيشتر