کمیته ملی اقتصاد سبز
 
سومین جلسه کارگروه تأمین مالی سبز ذیل کمیته اقتصاد سبز  برگزار شد
  • 1395/12/2 دوشنبه سومین جلسه کارگروه تأمین مالی سبز ذیل کمیته اقتصاد سبز برگزار شد
    سومین جلسه کارگروه تأمین مالی سبز ذیل کمیته اقتصاد سبز با حضور نمایندگان دستگا‌ه های عضو کارگروه و برخی صاحبنظران دانشگاهی به ریاست سرکار خانم دکتر اشرفی دبیر کمیته و مدیر کل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی در روز شنبه بیست و سوم بهمن ماه 1395 تشکیل شد.
 دومین جلسه کارگروه تأمین مالی سبز ذیل کمیته اقتصاد سبز برگزار شد.
نخستین جلسه کارگروه تأمین مالی سبز برگزار شد
  • 1395/8/15 شنبه نخستین جلسه کارگروه تأمین مالی سبز برگزار شد
    اولین جلسه کارگروه تأمین مالی سبز ذیل کمیته اقتصاد سبز با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط و ریاست سرکار خانم دکتر اشرفی مدیر کل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی در روز دوشنبه مورخ 10/8/1395 تشکیل شد.
سومین جلسه کمیته اقتصاد سبز تشکیل شد
اقتصاد سبز؛ بایدها و نبایدها
  • 1394/5/4 يكشنبه اقتصاد سبز؛ بایدها و نبایدها
    رشد اقتصادی همراه با تخریب منابع طبیعی یا استفاده ناپایدار از اکوسیستم‌ها به بحران‌های تغییرات اقلیم، تنوع زیستی، انرژی، غذا و آب در سال‌های اخیر منجر شده است. بر این اساس حفظ، بهبود و بازسازی سرمایه‌های طبیعی به عنوان یک دارایی برای منافع عمومی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که حرکت به سمت اقتصاد سبز را الزام‌آور می‌سازد.
بيشتر