مدلسازی و اقتصاد کلان
جدول داده ستانده ایران از 1352 تا 1390 در ایران مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دونهادی هستند که در دهه‌های اخیر جدول داده ستانده آماری تدوین و منتشر نموده‌اند. مجموعه‌ای از جداول که در اینجا جمع‌آوری شده جداول داده ستانده تدوین و منتشر شده توسط این دو نهاد است که بر حسب شرایط بر اساس ساختارهای فعالیت در فعالیت یا محصول در محصول تدوین شده‌اند و از فروض تکنولوژی متفاوتی نیز بهره برده‌اند. جدول داده ستانده در دهه‌های اخیر کاربردهای متنوعی در عرصه تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است که از آن جمله می‌توان به تحلیل رتبه‌بندی بخش‌ها از منظر توان تولیدی، درآمدزایی، اشتغالزایی، اثرات زیست محیطی، آب بری، گردشگری و ... در سطوح ملی و منطقه‌ای اشاره نمود. همچنین جدول داده ستانده پایه آماری الگوهای کاملتر ماتریس حسابداری اجتماعی و تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) به شمار می‌رود.
قدمت تدوین جداول داده ستانده در ایران به سال 1341 باز می‌گردد که برای اولین بار یک جدول داده ستانده تجربی و مقدماتی توسط دفتر آمار وزارت امور اقتصاد وقت برای اقتصاد ایران تدوین گردید. از آن سال تاکنون جداول داده ستانده متعددی توسط نهادهای آماری، دستگاه‌ها و محققان با روش‌های گوناگون تدوین شده است. در ایران مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دونهادی هستند که در دهه‌های اخیر جدول داده ستانده آماری تدوین و منتشر نموده‌اند. مجموعه‌ای از جداول که در اینجا جمع‌آوری شده جداول داده ستانده تدوین و منتشر شده توسط این دو نهاد است که بر حسب شرایط بر اساس ساختارهای فعالیت در فعالیت یا محصول در محصول تدوین شده‌اند و از فروض تکنولوژی متفاوتی نیز بهره برده‌اند. از بین جداول ارائه شده فقط جدول سال 1352 دارای ماهیت سنتی بوده و بر اساس فرض یک کالا یک بخش تدوین شده است.
شما همچنین می‌توانید تاریخچه جدول داده ستانده در ایران و جهان را در همین وبسایت مطالعه کنید.
فايلها
جدول داده ستانده ايران 1352.xlsx 40.079 KB
جدول داده ستانده ايران 1370.xlsx 122.271 KB
جدول داده ستانده ايران 1378.xlsx 87.073 KB
جدول داده ستانده ايران 1380.xlsx 201.578 KB
جدول داده ستانده ايران 1383.xlsx 83.945 KB
جدول داده ستانده ايران 1390.xlsx 125.676 KB
جدول داده ستانده ايران 1365.xlsx 294.436 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر