مدلسازی و اقتصاد کلان
مقایسه رشد gdp
عملکرد اقتصاد ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه و نفتی بر اساس گزارش جولای ۲۰۱۶ بانک جهانی در این مطالعه به بررسی و مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها و رتبه آنها بر اساس گزارش 2015 و 2016 بانک جهانی و در قالب دو گروه کشورهای منطقه و کشورهای نفتی پرداخته و همچنین عملکرد ایران در خصوص درآمد ناخالص ملی سرانه در مقابل این گروه کشورها مقایسه می‌شود شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهمترین مؤلفه‌های است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور می‌باشد و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف کشور است. درکشورهای نفتی از عوامل موثر بر این شاخص، قیمت نفت می‌باشد که نوسانات آن باعث تغییرات جدی در رشد اقتصادی می‌گردد. در چند سال اخیر بازار جهانی نفت دستخوش تحولات گسترده‌ ناشی از عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی شده است. از سال 2014 قیمت نفت با روند نزولی مواجه  بوده بطوریکه از 107 دلار در ژوئن 2014 به حدود 36 دلار در دسامبر 2015 رسید و در سال 2015 نسبت به 2014 حدود 46 درصد کاهش قیمت داشت. با کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بسیاری از اقتصادهای نفتی با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، تأخیر در انجام پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد خود مواجه شدند.
مجموع عوامل مطرح شده بر درآمد ناخالص ملی سرانه این کشورها و در نتیجه جایگاه آنها در رتبه‌بندی بانک جهانی اثرگذار است؛ لذا در این مطالعه به بررسی و مقایسه درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها و رتبه آنها بر اساس گزارش 2015 و 2016 بانک جهانی و در قالب دو گروه کشورهای منطقه و کشورهای نفتی پرداخته و همچنین عملکرد ایران در خصوص درآمد ناخالص ملی سرانه در مقابل این گروه کشورها مقایسه می‌شود.
متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل دریافت است.
فايلها
گزارش درآمد سرانه ايران بانک جهاني.pdf 1.23 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر