مدلسازی و اقتصاد کلان
جلد گزارش مکنزی
گزارش موسسه مکنزی ایران؛ فرصت رشد یک تریلیون دلاری موسسه مکنزی گزارشی منتشر کرده که به بررسی پتانسیل رشد اقتصادی ایران در دوره پساتحریم در افق ۲۰۳۵ می‌پردازد. دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، بخش‌هایی از این گزارش را پس از ترجمه و تنظیم، در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. موسسه مکنزی گزارشی منتشر کرده که به بررسی پتانسیل رشد اقتصادی ایران در دوره پساتحریم در افق ۲۰۳۵ می‌پردازد. دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، بخش‌هایی از این گزارش را پس از ترجمه و تنظیم، در اختیار علاقه‌مندان گذاشته است، که از این صفحه قابل دریافت است.
ایران، گزارش موسسه مکنزی
فايلها
گزارش موسسه مکنزي - ايران فرصت رشد يک تريليون دلاري.pdf 1.94 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر