مدلسازی و اقتصاد کلان
گزارش آوریل 2017 بانک جهانی «چشم‌انداز بازارهای کالا» - بخش انرژی «چشم‌انداز بازار کالاها» عنوان گزارشی فصلی است که بانک جهانی به انتشار آن می‌پردازد. در ویرایش آوریل 2017 این گزارش، به تفکیک، کالاهای مرتبط با بخش انرژی، کالاهای کشاورزی، کودها، فلزات و مواد معدنی و نیز فلزات گرانبها مورد توجه قرار گرفته و با بررسی وضعیت عرضه و تقاضای کالاهای مختلف، قیمت کالاها در سال 2017 و گاه در سال 2018 پیشَ‌بینی شده است. گزارش پیش‌ِ رو ترجمه بخش انرژی «چشم‌انداز بازار کالا» است. «چشم‌انداز بازار کالاها» عنوان گزارشی فصلی است که بانک جهانی به انتشار آن می‌پردازد. در ویرایش آوریل 2017 این گزارش، به تفکیک، کالاهای مرتبط با بخش انرژی، کالاهای کشاورزی، کودها، فلزات و مواد معدنی و نیز فلزات گرانبها مورد توجه قرار گرفته و با بررسی وضعیت عرضه و تقاضای کالاهای مختلف، قیمت کالاها در سال 2017 و گاه در سال 2018 پیشَ‌بینی شده است. گزارش پیش‌ِ رو ترجمه بخش انرژی «چشم‌انداز بازار کالا» است. بر اساس این گزارش:
  • قیمت نفت در سال 2017 به 55 دلار در بشکه رسیده و در سال 2018 به 60 دلار بالغ خواهد شد.
  • در سال 2017، تقاضای نفت جهان با افزایشی معادل 3/1 میلیون بشکه در روز (4/1 درصد) به متوسط 9/97 میلیون بشکه در روز می‌رسد.
  • برای سال 2017، پیش‌بینی می‌شود که عرضه کشورهای غیراوپک با 5/0 میلیون بشکه در روز افزایش همراه باشد که ایالات متحده، 4/0 میلیون بشکه از خالص افزایش را به خود اختصاص می‌دهد.
  • اوپک برنامه گردهمایی را در 25 مه برنامه‌ریزی نموده تا در خصوص شرایط بازار بحث نموده و بررسی نمایند که محدودیت‌های تولید را برای نیمه دوم سال 2017، تمدید نموده یا اصلاح کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از تمدید توافق کاهش تولید است.
پیش‌بینی می‌شود که قیمت ذغالسنگ با 6 درصد افزایش نسبت به سال 2016 به 70 دلار در تن در سال 2017 برسد.
فايلها
چشم-انداز-بازارهاي-کالا.pdf 959.667 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر