مدیریت اطلاعات اقتصادی
تورم ۹۳
تورم 93
تورم در سال 93 بررسی تورم سال 1393 در ایران و اجزای آن در سال 93 نرخ تورم برابر با 15.6 درصد بود که نسبت به سال گذشته خود 19.1 واحد درصد کاهش نشان می‏دهد. از دلایل این کاهش می‏توان انضباط پولی و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی از محل افزایش دارایی‏های خارجی بانک مرکزی، کاهش و کنترل نرخ ارز و مدیریت انتظارات در جامعه را بیان کرد.

در سال 1393 شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری در اسفندماه به 216.8 رسید و متوسط آن طی دوره مورد بررسی 203.2 واحد شد. در این سال نرخ تورم برابر با 15.6 درصد بود که نسبت به سال گذشته خود 19.1 واحد درصد کاهش نشان می‏دهد. از دلایل این کاهش می‏توان انضباط پولی و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی از محل افزایش دارایی‏های خارجی بانک مرکزی، کاهش و کنترل نرخ ارز و مدیریت انتظارات در جامعه را بیان کرد. بررسی زیر گروه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در این سال نشان می‏دهد، شاخص قیمتی گروه بهداشت و درمان برابر با  229.2 واحد بوده که با رشدی معادل 32.8 درصد در سال 1393 بیشترین رشد را در بین زیرگروه‏های شاخص کل به خود اختصاص داده است. شاخص گروه حمل و نقل با 216 واحد و شاخص گروه تفریح و امور فرهنگی با 233.5 واحد به ترتیب با 24.3 درصد و 22.5 درصد بیشترین رشد را در میان افزایش زیرگروه‏های شاخص قیمتی کالاها و خدمات مصرفی بعد از گروه بهداشت و درمان دارا بوده‏اند. در میان زیر گروه‏های مورد بررسی گروه دخانیات با رشد 5.3- درصد کمترین رشد را تجربه نموده است.

نمودار(1). نرخ تورم دوازده ماهه زیرگروه‏های شاخص کل قیمت مصرف کننده در سال 1393

اجزای تورم 93  
ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همچنین در این سال، شاخص گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‏ها که برابر با 158.9 واحد بوده با سهم 27.8 درصدی بیشترین نقش را در رشد شاخص کل قیمت مصرف¬کننده داشته است. دو زیر گروه خوراکی‏ها و آشامیدنی‏ها و حمل و نقل به ترتیب با شاخص قیمت‏های 225.1 و 216 واحد سهمی معادل 20.2 و 15.2 درصد به ترتیب دومین و سومین عامل رشد شاخص کل بوده‏اند. گروه‏های دخانیات با سهم منفی 0.2 درصدی و گروه ارتباطات با سهم 1.1 درصد کمترین نقش را در رشد شاخص کل قیمت مصرف کننده دارا بوده‏اند.

نمودار(2). سهم زیرگروه‏ها در رشد شاخص کل قیمت مصرف کننده در سال 1393

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مطالب مرتبط

بررسی وضعیت تورم ایران در بهار 94
بررسی روند تورم در اقتصاد ایران طی سال های 93-1389
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر