مدیریت اطلاعات اقتصادی
تورم بهار 94 -1
تورم در سه‌ماهه نخست 1394 بررسی وضعیت تورم ایران در بهار 94 رشد شاخص کل قیمتی مصرف‌کننده در دو ماه ابتدایی سال 1394 روند کاهشی دو سال قبل را تجربه نمود و در ماه‏های فروردین و اردیبهشت متوسط دوازده ماهه منتهی به دو ماه مذکور به ترتیب برابر با 15.51 و 15.50 درصد شد اما در خرداد ماه این روند تغییر کرد و معادل با 15.6 درصد شد.

رشد شاخص کل قیمتی مصرف‌کننده در دو ماه ابتدایی سال 1394 روند کاهشی دو سال قبل را تجربه نمود و در ماه‏های فروردین و اردیبهشت متوسط دوازده ماهه منتهی به دو ماه مذکور به ترتیب برابر با 15.51 و 15.50 درصد شد اما در خرداد ماه این روند تغییر کرد و معادل با 15.6 درصد شد. با بررسی زیرگروه‏های شاخص قیمتی مصرف کننده، در فروردین‏ماه بیشترین رشد مربوط به گروه بهداشت و درمان و حمل و نقل با 31.7 و 24.3 درصد و کمترین رشد مربوط به گروه دخانیات با 6.3- درصد می‌باشد. در اردیبهشت و خرداد، گروه‏های بهداشت و درمان و تفریح و امور فرهنگی بیشترین رشد را در بین سایر زیرگروه‌ها داشته‌اند به طوری‏که رشد شاخص گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت ماه و خرداد ماه به ترتیب برابر با 31.9 و 32.1 درصد و رشد شاخص گروه تفریح و امور فرهنگی برابر با 23.7 و 23.8 درصد بوده است.

نمودار(1). تورم دوازده ماهه زیرگروه‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهار 1394

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

همچنین طی سه ماهه اول سال 1394، گروه خوراک و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت 27.38 درصد و گروه مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت‏ها با ضریب اهمیت 32.82 درصد به ترتیب بیشترین سهم را در افزایش شاخص قیمت مصرف کننده دارا بوده‌اند. بر این اساس در فروردین ماه، سهم گروه خوراک و آشامیدنی‌ها از تورم معادل 28.17 درصد بوده که این سهم در اردیبهشت ماه و خرداد ماه به ترتیب برابر با 38.17 و 38.10درصد بوده است. سهم گروه مسکن، آب، برق و گاز نیز در ماه آغازین سال 1394 معادل 22.51 درصد بوده که با روند نزولی به 22 و 21 درصد در ماه دوم و سوم این سال رسیده است. از طرف دیگر گروه دخانیات و ارتباطات با ضریب اهمیت 0.35 درصد و 2.38 درصد کمترین سهم را در رشد شاخص قیمتی مصرف‌کننده داشته‌اند. در دوره سه ماهه اول سال سهم گروه دخانیات از تورم ثابت و برابر با 0.13- درصد و سهم گروه ارتباطات از یک درصد در فروردین ماه به 0.12- درصد در خرداد ماه کاهش یافته است.

نمودار(2). سهم در رشد زیرگروه‌های شاخص کل در بهار 1394

ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مقالات مرتبط

بررسی تورم سال 1393 در ایران و اجزای آن
بررسی روند تورم در اقتصاد ایران طی سال های 93-1389

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر