برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای
قانون برنامه پنجم
گزارش عملکرد گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه به تفکیک سال ۹۰ تا ۹۳

دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، هر ساله گزارشی درباره عملکرد سال پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه منتشر می‌کند. گزارش‌های مربوط به عملکرد سال‌های ۹۰ تا ۹۳ از بخش فایل‌ها در این صفحه با فرمت pdf قابل دریافت است.

فايلها
گزارش عملكرد برنامه پنجم سال 90.pdf 581.586 KB
گزارش عملكرد برنامه پنجم سال 91.pdf 931.561 KB
گزارش عملكرد برنامه پنجم سال 92.pdf 1.37 MB
گزارش عملکرد برنامه پنجم سال 93.pdf 1.02 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر