اخبار و رویدادها
دکتر محمدی - خانم اشرفی
مدیرکل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی عنوان کرد آموزش دوره‌های تخصصی برای معاونت‌های اقتصادی استان‌ها افزایش می‌یابد
مدیرکل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی درگردهمایی سالانه معاونین اقتصادی استانها با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در دفتر متبوع و معاونت‌های اقتصادی استانها در سال 93 و برنامه‌های سال آینده گفت: مشارکت فعال در تدوین و سیاست‌گذاری برنامه ششم توسعه و افزایش تعامل با واحدهای تابعه استانی مهمترین رئوس فعالیت معاونت‌های اقتصادی در سال آینده خواهد بود.
خانم دکتر اشرفی ضمن تأکید بر تقویت بدنه علمی و کارشناسی معاونت‌های اقتصادی استانها گفت: برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی و کاربردی جهت به‌روز کردن اطلاعات و دانش اقتصادی کارشناسان و همچنین تقویت جایگاه معاونت‌های اقتصادی در استان‌ها باید به صورت جدی پیگیری شود.
همچنین در این مراسم پایگاه اینترنتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی به آدرس emim.mefa.ir رونمایی شد و بخش‌های مختلف آن توسط خانم دکتر اشرفی برای معاونین اقتصادی استان‌ها تشریح گردید.
 
امتیاز دهی