اخبار و رویدادها
دکتر محمدی
دکتر محمدی در نشست سالانه معاونین اقتصادی استان‌ها اعلام کرد تأکید بر نقش معاونت‌های اقتصادی به عنوان بازوی سیاست‌گذاری و پژوهشی استان‌ها معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه معاونین اقتصادی استان‌ها باید بتوانند مطالعات و گزارشات کاربردی برای مدیران استانی تهیه نمایند گفت: معاونت‌های اقتصادی در استان‌ها باید به عنوان بازوی سیاست‌گذاری و علمی – پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و مدیران استانی عمل نمایند.

دکتر شاپور محمدی در گردهمایی معاونین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور که در تهران برگزار شد ضمن تأکید بر افزایش تعامل معاونت‌های اقتصادی با سایر دستگاه‌های ملی و استانی اظهار داشت: معاونت‌ها از اینکه صرفاً یک نهاد مطالعاتی و تحقیقاتی باشند باید فاصله بگیرند و در این راستا بخشی از وظایف معاونت امور بانک و بیمه تحت عنوان دبیرخانه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در آینده نزدیک به معاونت امور اقتصادی منتقل می‌شود و این امر به اجرایی شدن معاونت‌ها در کنار وظایف پژوهشی و سیاست‌گذاری کمک خواهد کرد.
وی افزود: هم اکنون آمارهای اقتصادی و شاخص‌های کلان در قالب بولتنی باعنوان "نمایار" به صورت ماهانه توسط دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعا اقتصادی تهیه و برای مقامات و مسئولین کشور ارسال می‌شود.
دکتر محمدی با بیان اینکه به روز بودن، شفافیت و مستند بودن سه ویژگی بولتن نمایار است گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این نمایار به صورت ماهانه و یکسان در کلیه استان‌های کشور تهیه و برای مسئولین استانی و کشوری ارسال شود.
وی همچنین از تدوین "پیش‌نویس لایحه صیانت از آمار و اطلاعات اقتصادی کشور" در دفتر مدلسازی ومدیریت اطلاعات اقتصادی با هدف ضابطه مند شدن تبادل اطلاعات آماری بین دستگاه‌ها و همچنین جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با تعاریف و آمارها خبر داد.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص تقویت بدنه کارشناسی حوزه اقتصادی استان‌ها به جذب 100 نفر کارشناس اقتصادی در سال آینده اشاره نمود و تأکید کرد در زمان جذب توجه به کارآمدی و توانمندی نیروها در اولویت قرار گیرد.
دکتر محمدی همچنین با اشاره به تشکیل ستاد مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: معاونت‌های اقتصادی استان‌ها می‌توانند برنامه‌ها و دغدغه‌های ملی و استانی خود را در قالب احکام مستدل و منطقی به این ستاد پیشنهاد نمایند.
وی همچنین با بیان اینکه تعامل بین معاونت‌های اقتصادی استان‌های همجوار باید افزایش یابد گفت: استان‌ها باید از تجارب یکدیگر در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها استفاده کنند و در این راستا بخشی از پایگاه اینترنتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی نیز جهت تبادل اطلاعات به استان‌ها اختصاص یافته است.
 
امتیاز دهی