اخبار و رویدادها
emim screenshot
پایگاه اینترنتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی رونمایی شد در جلسه گردهمایی سالانه معاونین اقتصادی استان‌ها که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد, پایگاه اینترنتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی رونمایی شد. در جلسه گردهمایی سالانه معاونین اقتصادی استان‌ها که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد, پایگاه اینترنتی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی رونمایی شد.
در این پایگاه اینترنتی، گزارشات دفتر در 3 گروه شامل مدلسازی و اقتصاد کلان, برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای و همچنین مدیریت اطلاعات اقتصادی قابل دریافت است.
همچنین در بخش دیگری از سایت دفتر، پایگاه داده‌های مالی و اقتصادی کشور شامل نماگرهای بانکی، بیمه‌ای، بورسی، مالیاتی، گمرکی، بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد، که در حال تکمیل است.
بر اساس این گزارش, آمار شاخص‌های کلان اقتصادی در قالب بولتن نمایار، تبادل اطلاعات اقتصادی استان‌های کشور (ستاک) و گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه پنجم توسعه بخش‌های دیگری از سایت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی می‌باشد.
پایگاه اینترنتی دفتر مدلسازی در آدرس emim.mefa.ir در دسترس است.
 
امتیاز دهی