اخبار و رویدادها
گزارشی از چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ستانده در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ستانده در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی در روزهای 26 و 27 بهمن ماه سال 1394 در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید. برگزارکنندگان این همایش دانشکده اقتصاد و پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی بوده‌اند که در این کار مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه الزهرا و دانشگاه مازندران نیز همکاری داشته‌اند. دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، در نظر دارد گزارشی از همایش‌ها و نشست‌های تخصصی برگزارشده توسط نهادهای مختلف که در حیطه‌ی تخصصی این دفتر قرار می‌گیرد را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. آنچه می‌خوانید، گزارشی از چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ستانده در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی است.
چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ستانده در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی در روزهای 26 و 27 بهمن ماه سال 1394 در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید. برگزارکنندگان این همایش دانشکده اقتصاد و پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی بوده‌اند که در این کار مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دانشگاه الزهرا و دانشگاه مازندران نیز همکاری داشته‌اند.
در این همایش بیش از 45 مقاله در حوزه‌های مختلف داده ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی و الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ارائه گردید که از بین مقالات ارائه شده 5 مقاله نیز به زبان انگلیسی بوده است. حوزه‌های اصلی این همایش به شرح ذیل است:
  1. گروهی ازمقالات به بررسی نحوه تدوین جدول داده ستانده پرداختند. نویسندگان این گروه از مقالات عمدتاً کارشناسان آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بوده اند که از این دسته مقالات می‌توان به مقالات ویژگی‌های اساسی جدول داده ستانده سال 1383 بانک مرکزی و مولفه‌های اصلی جدول داده ستانده سال 1390 و به کارگیری آن در تحلیل‌های ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد.
  2. دو مقاله به بررسی آسیب شناسی کاربرد جدول داده ستانده در ایران و مقایسه تطبیقی برخی جداول داده ستانده تهیه شده در ایران پرداختند که نگاهی تاریخی به تدوین جدول داده ستانده و کاربردهای آن داشته‌اند.
  3. تعداد زیادی از مقالات به بیان برخی از کاربردهای رایج جدول داده ستانده پرداختند که یک بخش از این مقالات به بیان جایگاه یک بخش خاص در اقتصاد پرداخته و عمدتاً در تحلیل‌ها از روش حذف فرضی استفاده نموده‌اند که از این دسته مقالات می‌توان به جایگاه بانک در اقتصاد ایران، جایگاه بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن در اقتصاد ایران و اهمیت بخش خدمات و زیربخش‌های آن در اقتصاد ایران اشاره نمود. بخش دیگر مقالات این گروه به تحلیل‌های اقتصادی به استفاده از روش‌های تعیین بخش کلیدی، محاسبه ضریب فزاینده و کشش تولید و اشتغال پرداختند.
  4. حوزه دیگر مقالات ارائه شده مباحث مربوط به اقتصاد منطقه‌ای می‌باشد که در این حوزه در یک مقاله تهیه جدول داده ستانده محور اصلی بوده و در سایر مقالات این گروه موضوعات دیگر همچون تحلیل بخش خدمات، آثار اقتصادی زلزله و اثر توسعه گردشگری با استفاده از جداول داده ستانده تک منطقه‌ای و دومنطقه‌ای محور اصلی را تشکیل داده است.
  5. گروهی از مقالات بر محوریت استخراج جدول داده ستانده متقارن از جداول پشتیبان جذب و ساخت و مشکلات پیش رو در مواجهه با ظهور عناصر منفی در جدول داده ستانده بوده‌اند که در این ارتباط دلایل بروز مشکل و نحوه برطرف نمودن آن بیان گردید.
  6. گروهی دیگر از این مقالات نیز دارای ماهیت محیط زیستی بوده و به موضوعاتی همچون سنجش انتشار آلاینده‌های ناشی از مصرف سوخت‌ها، سنجش میزان انتشار کربن در دهک‌های شهری و روستایی و صادرات و واردات آب مجازی پرداخته‌اند.
  7. چند مقاله نیز وارد حوزه توزیع درآمد و رفاه خانوارها شدند که محوریت اصلی را مباحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر عهده داشته است. در این مقالات از ماتریس حسابداری اجتماعی و الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است.
  8. یک مقاله به بررسی انواع و روش های به هنگام سازی جداول عرضه و مصرف پرداخت مزیت روش معرفی شده نسبت به روش راس و راس تعدیل شده آن است که نیازی به تدوین جداول متقارن و سپس به هنگام وجود ندارد.
مقاله پایانی همایش که در اختتامیه ارائه گردید، مقاله آقای دیازنباخر به زبان انگلیسی بود که به بیان کاربردهای جدول داده ستانده بین کشوری می‌پرداخت. آقای دیازنباخر یکی از افراد شناخته شده در سطح بین‌المللی در حوزه داده ستانده می‌باشند که این مقاله را به صورت افتخاری و از طریق ویدئو کنفرانس ارائه نمودند.
همچنین در پایان همایش قرار شد تا همایش پنجم الگوی داده ستانده 3 یا 4 سال آینده در دانشگاه الزهرا برگزار گردد.
 
امتیاز دهی