کتب، مقالات و گزارش‌های استانی
شنبه 21 بهمن 1396 گزارش های اقتصادی سال 96 استان ایلام فايلها
بررسي شاخص فلاکت.pdf 818.57 KB
مقايسه تورم و شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي استان ايلام با استان هاي کشور.pdf 1.56 MB
کالبد شکافي موانع سرمايه گذاري خارجي در استان ايلام.pdf 879.089 KB
گزارش عملکرد بانک ها در سال 1395.pdf 792.94 KB
وضعيت بيمه سال 1396.pdf 909.215 KB
تکاليف سرمايه گذاري دستگاه هاي ستادي و صف وزارت اقتصاد و دارائي.pdf 871.406 KB
وضعيت اشتغال استان ايلام.pdf 2.41 MB
گزارش توليد ناخالص داخلي.pdf 1.57 MB
 
امتیاز دهی