کتب، مقالات و گزارش‌های استانی
شنبه 21 بهمن 1396 گزارش های اقتصادی سال 96 استان خوزستان فايلها
اقتصادي مقاومتي و تورم.pdf 305.856 KB
ارزيابي شاخص رقابت پذيري آلمان.pdf 1.61 MB
بررسي اثربخشي عوارض ناشي از ماليات بر ارزش افزوده در بهبود آلودگي استان خوزستان (1).doc 61.44 KB
بهبود فضاي کسب و کار استان.docx 21.505 KB
تجارت بازرگاني.docx 101.966 KB
بررسي اجمالي اهم مشکلات سرمايه گذاري.doc 25.088 KB
تورم.pdf 3.56 MB
بيکاري تابستان 96 خوزستان.pdf 1.3 MB
موانع پيش روي آغاز سرمايه گذاري.pdf 695.981 KB
اجمالي نسبت تسهيلات به سپرده.pdf 295.193 KB
نيروي کار استان خوزستان.rar 1.94 MB
اشتغال بهار 96 خوزستان.pdf 1.26 MB
 
امتیاز دهی