کتب، مقالات و گزارش‌های استانی
شنبه 21 بهمن 1396 گزارش های اقتصادی سال 96 استان لرستان فايلها
بررسي وضعيت سپرده و تسهيلات بانکي استان لرستان در 5ماهه اول سال 96.pdf 1.01 MB
بررسي بخشهاي مختلف اقتصادي استان لرستان.pdf 1.17 MB
بررسي وضعيت محيط کسب و کار استان لرستان.pdf 1.09 MB
مقايسه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي استان لرستان.docx 361.043 KB
 
امتیاز دهی