کتب، مقالات و گزارش‌های استانی
يكشنبه 29 بهمن 1396 گزارش های اقتصادی سال 96 استان اصفهان فايلها
کسب و کار استان اصفهان.pdf 8.54 MB
ارزيابي و تحليل شاخص رقابت پذيري در کشور فرانسه-شهريور96.pdf 2.05 MB
ساختار جمعيتي.pdf 4.05 MB
تحليل شاخص رقابت پذيري.pdf 2.22 MB
گزارش اقتصادي استان اصفهان.pdf 6.22 MB
 
امتیاز دهی